Φόρμα εγγραφής νέου χρήστη στο site του Little Factory

(Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε λατινικούς χαρακτήρες)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών & χρηστών του e-shop littlefactory.gr υπόκειται στους όρους που περιγράφονται ακόλουθα αναλυτικά καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το littlefactory.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών & χρηστών, στα πλαίσια του υπάρχοντος ή και ενδεχόμενου νομικού πλαισίου.